Kurs przez internet
Rodzaj żeński przymiotników

W celu zmiany rodzaju przymiotnika z męskiego na żeński upraszczając -> musimy zmienić końcówkę przymiotnika.

Zasady

Rodzaj żeński tworzymy przez dodanie -e do przymiotnika rodzaju męskiego.
grand – duży
grande – duża

Niestety na tym nasze reguły się nie kończą.

Jeżeli przymiotnik rodzaju męskiego kończy się na -f, w celu stworzenia rodzaju żeńskiego zmieniamy końcówkę na -ve

… przymiotnik rodzaju męskiego kończy się na -eux, w celu stworzenia rodzaju żeńskiego zmieniamy końcówkę na -euse

… przymiotnik rodzaju męskiego kończy się na -oux, w celu stworzenia rodzaju żeńskiego zmieniamy końcówkę na -ouse

… przymiotnik rodzaju męskiego kończy się na -g, w celu stworzenia rodzaju żeńskiego zmieniamy końcówkę na -gue

… przymiotnik rodzaju męskiego kończy się na -e, w celu stworzenia rodzaju żeńskiego nie zmieniamy, ani nie dodajemy końcówki.

… przymiotnik rodzaju męskiego kończy się na -c, w celu stworzenia rodzaju żeńskiego zmieniamy końcówkę na -que

… przymiotnik rodzaju męskiego kończy się na -el, -eil, -il, -ul, w celu stworzenia rodzaju żeńskiego dodajemy końcówkę -le

… przymiotnik rodzaju męskiego kończy się na -as, -en, -on, -os, -is, -ot, w celu stworzenia rodzaju żeńskiego dodajemy końcówkę -e i ostatnią spółgłoskę podwajamy

Przymiotniki żeńskie nieregularne

belle
blanche
douce
fausse
folle
grecque
longue
neuve
rousse
sèche
vieille
vive