Kurs przez internet
Rodzaj rzeczownika w języku francuskim
Podstawy gramatyczne musi znać każdy, czy to osoba ucząca się języka hobbystycznie, czy wyjeżdżająca do pracy. W tej lekcji zajmiemy się rodzajem rzeczownika w języku francuskim!

Na co wpływa rodzaj w języku francuskim?

Nie możesz opanować języka francuskiego, niemieckiego, czy polskiego bez znajomości rodzajów 😉 Zanim przejdziemy do rozpoznawania rodzaju rzeczownika, musisz wiedzieć, że rodzaj ma wpływ na:

 • zakończenie przymiotników i czasowników
 • zaimki
 • rodzajnik użyty przed rzeczownikiem

Po zakończeniu tej lekcji kolejnym krokiem do opanowania podstaw gramatycznych potrzebna będzie znajomość rodzajników, czyli poniekąd kontynuacji dzisiejszej lekcji.

Ogólne zasady

Wyróżniamy dwa rodzaje rzeczowników – męski i żeński

Myślisz sobie – prościutkie te rodzaje rzeczownika w języku francuskim. Otóż nie!

 • rodzaj męski i żeński polskich rzeczowników często nie pokrywa się z rodzajem męskim i żeńskim rzeczowników w języku francuskim;
 • istnieją rzeczowniki, których znaczenie zmienia się w zależności od nadanego im rodzaju;
 • rzeczowniki określające osoby (prawie wszystkie) posiadają takie same rodzaje jak w języku polskim;
 • to samo dotyczy zwierząt.

Jak rozpoznać rodzaj rzeczownika w zależności od jego końcówki?

Rodzaj rzeczownika można prawie zawsze poznać po końcówce. Postarałem się przygotować wyczerpującą listę typowych końcówek dla obu rodzajów. Polecam zaglądać do tej lekcji od czasu do czasu oraz tematycznego słownika z listą słówek wraz z ich rodzajem – w celu sprawdzenia rodzaju rzeczownika.

Typowe zakończenia rzeczowników rodzaju męskiego

-an, -and, -ant, -ent, -in, -int, -om, -ond, -ont, -on ale nie po literce s, lub c
-er, -é po literce C
-eau, -au, -aud, -aut, -o, -os, -ot
-ai, -ais, -ait, -es, -et, -at, -as, -ois, -oit
-ou, -out, -out, -oux, -u, -us, -ut, -eu
-i, -il, -it, -is, -y
-age, -ege, – ème, -ome, -aume, -isme
-air, -er, -erf, -ert, -ar, -arc, -ars, -art, -our, -ours, -or, -ord, -ors, -ort, -ir, -oir, -eur
-as, -is, -os, -us, -ex, -if, -ef, -ac, -ic, -oc, -uc
-al, -el, -il, -it, -est, -ing, -ol, -eul, -all
-am, -um, -en, -ail, -eil, -euil, -ueil

Typowe zakończenia rzeczowników rodzaju żeńskiego

-aie, -oue, -eue, -ion, -te, – ée, -ie, -ue
-asse, -ace, -esse, -ece, -aisse, -isse/-ice, -ousse, -ance, -anse, -ence, -once
-enne, -onne, -une, -ine, -aine, -eine, -erne, -aille, -eille, -ouille
-ande, -ende, -onde, -ade, -ude, -arde, -orde, -appe, -ampe, -ombe
-euse, -ouse, -ase, -aise, -ese, -oise, -ise, -yse, -ose, -use
-ache, -iche, -eche, -oche, -uche, -ouche, -anche
-ave, -eve, -ive, -igue, -iere, -ure, -eure
-ette, -ete, -otte, -oute, -orte, -ante, -ente, -inte, -onte
-alle, -elle, -ille, -olle

Uproszczona lista

Wystarczy, że nauczysz się tych krótkich reguł, a będziesz mieć 80% szans na odgadnięcie rodzaju danego rzeczownika.

Rodzaj żeński

Większość rzeczowników z końcówką na -e, lub -ion są rodzaju żeńskiego. Oprócz słów kończących się na -age, -ege, -é, lub -isme.

-tion
-sion
-té
-ure
-ence
-ance
-ette

Rodzaj męski

Można stwierdzić, że reszta słów z innymi zakończeniami niż wyżej podano będzie (w 80% przypadkach) rodzaju męskiego.

Podam jeszcze najczęściej spotykane zakończenia rzeczowników rodzaju męskiego:

-ment
-phone
-scope
-teur
-eau
-age

Komentarze (8)

 1. Swietny kurs!

 2. Dobry kurs!

 3. nic tu nie ma w tej lekcji:/

  • Faktycznie może i na początku nie było tutaj dużej ilości wiedzy. Teraz już jest! 🙂 Powoli wszystkie lekcje zostają uzupełniane i dodajemy kolejne. Proszę uzbroić się w cierpliwość. W tylko tym miesiącu dodaliśmy 12 lekcji (w tym słowniki).

 4. Fajna lekcja

 5. Chce znać francuski na sto procent, ale niezbyt mi to idzie. Możesz jakoś wytłumaczyć jak można przeczytać słowo po francusku tak by wymowa była taka sama jak normalna. Bo w francuskim pisze się inaczej i mówi się inaczej. A ja niewiem jak mogę np coś przeczytać.

 6. Dlaczego brak nagrań -wymowy liczebników ???

 7. Joanna Krause-Lis
  25 sierpnia 2021 - 22:28

  Trochę mi się nie podoba bo w niektórych wyrazach nie ma głosu a by bardzo się przydało mam nadzieję że się poprawi :/