Kurs francuskiego przez internet
Rodzaj rzeczownika w języku francuskim
Podstawy gramatyczne musi znać każdy, czy to osoba ucząca się języka hobbystycznie, czy osoba wyjeżdżająca do pracy. W tej lekcji zajmiemy się rodzajem rzeczownika w języku francuskim!

Ogólne zasady

Wyróżniamy dwa rodzaje rzeczowników – męski i żeński

  • rodzaje rzeczownika nie zawsze pokrywają się z polskimi odpowiednikami;
  • rodzaj rzeczownika można poznać po końcówce;
  • rzeczowniki określające osoby (prawie wszystkie) posiadają takie same rodzaje jak w języku polskim;
  • to samo dotyczy zwierząt.

Rodzaj męski – końcówki

-ment
-phone
-scope
-teur
-eau
-age

Rodzaj żeński – końcówki

-tion
-sion
-té
-ure
-ence
-ance
-ette

Dodaj komentarz

Zobacz inne kursy!

Podstawy niemieckiego
Podstawy hiszpańskiego
Podstawy wloskiego
Podstawy rosyjskiego