Słówka
Pogoda po francusku

Wstęp

pogoda – le temps

burza – un orage
błyskawica – un éclair
słońce – le soleil

Lekcja w trakcie przygotowania…