Słówka
Miejsce przymiotnika w zdaniu

Zdecydowana większość przymiotników występuje po rzeczowniku.

Lekcja w trakcie przygotowania…