Kurs francuskiego przez internet
Liczebniki porządkowe po francusku
Podczas tej lekcji nauczysz się jak tworzyć liczby porządkowe w języku francuskim – pierwszy, drugi, ósmy. Opanowanie materiału nie powinno zająć Ci więcej niż 5 minut! Zapraszam do nauki!

Mam nadzieję, że opanowałeś już wiedzę z zakresu liczebników głównych.

Konstrukcja liczb porządkowych

Liczby porządkowe tworzymy w sposób regularny. Do liczebnika głównego dodajemy końcówkę -iéme.

1 – premier (pierwszy), premiére (pierwsza)
2 – deuxiéme (drugi, druga), second(e) (drugi, druga)
3 – troisiéme (trzeci, trzecia)
4 – quatriéme (czwarty, …)
5 – cinquiéme (piąty, …)
6 – sixiéme (szósty, …)
7 – septiéme (siódmy, …)
8 – huitiéme (ósmy, …)
9 – neuviéme (dziewiąty, …)
10 – dixiéme (dziesiąty, …)
11 – onziéme (jedenasty, …)
15 – quinziéme (piętnasty, …)
19 – dix-neuviéme (dziewiętnasty, …)
20 – vingtiéme (dwudziesty, …)
21 – vingt et uniéme (dwudziesty pierwszy, …)
31 – trente et uniéme (trzydziesty pierwszy, …)
47 – quarante-septiéme (czterdziesty siódmy, …)
100 – centiéme (setny, …)

Jak mogłeś zauważyć nieregularne są jedynie liczby – pierwszy i drugi. W reszcie przypadków liczba w rodzaju żeńskim jak i męskim wygląda tak samo.

Dodaj komentarz

Zobacz inne kursy!

Podstawy niemieckiego
Podstawy hiszpańskiego
Podstawy wloskiego
Podstawy rosyjskiego