Kurs przez internet
Liczebniki porządkowe po francusku
Podczas tej lekcji nauczysz się jak tworzyć liczby porządkowe w języku francuskim – pierwszy, drugi, ósmy. Opanowanie materiału nie powinno zająć Ci więcej niż 5 minut! Zapraszam do nauki!

Mam nadzieję, że opanowałeś już wiedzę z zakresu liczebników głównych.

Konstrukcja liczb porządkowych

Liczby porządkowe tworzymy w sposób regularny. Do liczebnika głównego dodajemy końcówkę -ième.

1 – premier (pierwszy), première (pierwsza)
2 – deuxième (drugi, druga), second(e) (drugi, druga)
3 – troisième (trzeci, trzecia)
4 – quatrième (czwarty, …)
5 – cinquième (piąty, …)
6 – sixième (szósty, …)
7 – septième (siódmy, …)
8 – huitième (ósmy, …)
9 – neuvième (dziewiąty, …)
10 – dixième (dziesiąty, …)
11 – onzième (jedenasty, …)
15 – quinzième (piętnasty, …)
19 – dix-neuvième (dziewiętnasty, …)
20 – vingtième (dwudziesty, …)
21 – vingt et unième (dwudziesty pierwszy, …)
31 – trente et unième (trzydziesty pierwszy, …)
47 – quarante-septième (czterdziesty siódmy, …)
100 – centième (setny, …)

Jak mogłeś zauważyć nieregularne są jedynie liczby – pierwszy i drugi. W reszcie przypadków liczba w rodzaju żeńskim jak i męskim wygląda tak samo.