Kurs przez internet
Liczby po francusku
Nie lubię uczyć się nieprzydatnych rzeczy. Przyznam się, po dzisiejszy dzień nie znam słówek z zakresu budownictwa, czy informatyki w języku francuskim, bo nie jest mi to do życia potrzebne… Liczebniki z drugiej strony to OBOWIĄZKOWY materiał do przestudiowania. Jeśli masz wybrać pomiędzy nauką dodatkowych słówek, a lepszym opanowaniem tej lekcji – wybierz liczby!

Cyfry od 1 do 20

1 – un
2 – deux
3 – trois
4 – quatre
5 – cinq
6 – six
7 – sept
8 – huit
9 – neuf
10 – dix

Jakiego numeru tu brakuje? 0 – zéro 😉

11 – onze
12 – douze
13 – treize
14 – quatorze
15 – quinze
16 – seize

Zwróć uwagę na cyfry: 17, 18, 19, które złożone są z dwóch elementów.

17 – dix-sept
18 – dix-huit
19 – dix-neuf
20 – vingt

Liczby od 21 do 69

Tworzymy tak jak w języku polskim. Jedynym wyjątkiem są cyfry zakończone na 1. Piszę o tym w kolejnym akapicie.

21 – vingt et un
22 – vingt-deux
23 – vingt-trois
24 – vingt-quatre
25 – vingt-cinq
26 – vingt-six
27 – vingt-sept
28 – vingt-huit
29 – vingt-neuf
30 – trente
31 – trente et un
32 – trente-deux
33 – trente-trois
34 – trente-quatre
35 – trente-cinq
36 – trente-six
37 – trente-sept
38 – trente-huit
39 – trente-neuf
40 – quarante
41 – quarante et un
42 – quarante-deux
43 – quarante-trois
44 – quarante-quatre
45 – quarante-cinq
46 – quarante-six
47 – quarante-sept
48 – quarante-huit
49 – quarante-neuf
50 – cinquante
51 – cinquante et un
52 – cinquante-deux
53 – cinquante-trois
54 – cinquante-quatre
55 – cinquante-cinq
56 – cinquante-six
57 – cinquante-sept
58 – cinquante-huit
59 – cinquante-neuf
60 – soixante
61 – soixante et un
62 – soixante-deux
63 – soixante-trois
64 – soixante-quatre
65 – soixante-cinq
66 – soixante-six
67 – soixante-sept
68 – soixante-huit
69 – soixante-neuf

Liczebniki od 70-99

Podkreśliłem cyfry, których nazw musisz nauczyć się na pamięć.

70 – soixante-dix
71 – soixante et onze

72 – soixante-douze
73 – soixante-treize
74 – soixante-quatorze
75 – soixante-quinze
76 – soixante-seize
77 – soixante-dix-sept
78 – soixante-dix-huit
79 – soixante-dix-neuf
80 – quatre-vingts
81 – quatre-vingt-un
82 – quatre-vingt-deux
83 – quatre-vingt-trois
84 – quatre-vingt-quatre
85 – quatre-vingt-cinq
86 – quatre-vingt-six
87 – quatre-vingt-sept
88 – quatre-vingt-huit
89 – quatre-vingt-neuf
90 – quatre-vingt-dix
91 – quatre-vingt-onze
92 – quatre-vingt-douze
93 – quatre-vingt-treize
94 – quatre-vingt-quatorze
95 – quatre-vingt-quinze
96 – quatre-vingt-seize
97 – quatre-vingt-dix-sept
98 – quatre-vingt-dix-huit
99 – quatre-vingt-dix-neuf

Liczebniki złożone z kilku elementów do 99

Pamiętaj, że zawsze oddzielamy części liczb złożonych myślnikiem

47 – quarante-sept
59 – cinquante-neuf

Wyjątkiem są liczebniki zakończone cyfrą jeden, gdzie użyjemy spójnika et.

21 – vingt et un
31 – trente et un
41 – quarante et un
51 – cinquante et un
61 – soixante et un
71 – soixante et onze (60 + 11)

Oprócz cyfr:

81 – quatre-vingt-un (4 x 20 + 1)
91 – quatre-vingt-onze (4 x 20 + 11)

Liczby ponad 100

Liczebniki złożone z kilku cyfr można zapisać na dwa sposoby:

3305 – trois mille trois cent cinq
albo
3305 – trois-mille-trois-cent-cinq

100 – cent
110 – cent-dix
200 – deux cents
250 – deux cent cinquante
500 – cinq cents
1,000 – mille
2,000 – deux mille
1,000,000 – un million

Zostań tu jeszcze chwilę! Sprawdź jak powiedzieć pierwszy, drugi – liczebniki porządkowe.

Komentarze (7)

  1. szkoda że wymowy nie ma

  2. dzieki pomogło mi to

  3. mogę prosić o nagranie? jak to się czyta?

  4. Nie ma tłumaczeń, a gdyby były byłoby lepiej :). Ale tak to fajny kurs.

  5. super rozpisane, jednakże szkoda że nie ma wymowy