Kurs przez internet
Liczba mnoga przymiotników

W celu stworzenia liczby mnogiej przymiotnika musimy zmienić jego końcówkę.

Liczba mnoga przymiotnika r. żeńskiego

Jeśli nie wiesz, że w języku francuskim istnieje rodzaj męski i żeński przymiotników odwiedź tą lekcję. Nie zapomnij, że przygotowaliśmy dla Ciebie kurs gramatyki języka francuskiego.

Liczbę mnogą tworzymy przez dodanie -s do przymiotnika rodzaju żeńskiego w l. pojedynczej.

Liczba mnoga przymiotnika r. męskiego

Liczbę mnogą tworzymy przez dodanie -s do przymiotnika rodzaju męskiego w l. pojedynczej.

Niestety na tym nasze reguły się nie kończą.

Jeżeli przymiotnik kończy się na -au, -eau, -eu, w celu stworzenia liczby mnogiej dodajemy końcówkę -x

… przymiotnik kończy się na -al, w celu stworzenia liczby mnogiej zmieniamy końcówkę na -aux

… przymiotnik kończy się na -x, -s, -z, w celu stworzenia liczby mnogiej nie zmieniamy, ani nie dodajemy końcówki.

Najważniejsze wyjątki

final/finals
końcowy/końcowi

natal/natals
rodzinny/rodzinne

naval/navals
morski/morscy

banal/banals
banalny/banalne

bancal/bancals
krzywy/krzywi

glacial/glacials
lodowaty/lodowate

fatal/fatals
zgubny/zgubne